รับเหมาก่อสร้าง งานโยธาครบวงจร | บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ : 08.00 – 17.00

ติดต่อขอใบเสนอราคา
02-927-6355

a
Civil work design & installation

รับเหมาก่อสร้าง งานโยธาครบวงจร

  • รับเหมาก่อสร้างงานโยธาครบวงจร
  • วางแปลนและออกแบบ
  • งานต่อเติม ปรับปรุง รีโนเวท บ้าน-อาคาร
  • งานยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
  • ควบคุมงานและตรวจสอบอาคารตามแบบ พรบ.
  • ที่ปรึกษาโครงการ