โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ จ.สมุทรปราการ | บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ : 08.00 – 17.00

ติดต่อขอใบเสนอราคา
02-927-6355

a

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสีบแบu Activated Sludge , AS ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน