โรงพยาบาลบ้านไผ่ | บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ : 08.00 – 17.00

ติดต่อขอใบเสนอราคา
02-927-6355

a

โรงพยาบาลบ้านไผ่

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยกระบวนการบำบัดแบบ Sequencing Batch Reactor; SBR ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมบริการให้คำปรึกษาและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียระยะเวลา 2 ปี