รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฏร์ธานี | บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ : 08.00 – 17.00

ติดต่อขอใบเสนอราคา
02-927-6355

a

รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฏร์ธานี

Project : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน