บริษัท จตุรพรพัฒนา จำกัด ( ตลาดย่าโม ) | บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ : 08.00 – 17.00

ติดต่อขอใบเสนอราคา
02-927-6355

a

บริษัท จตุรพรพัฒนา จำกัด ( ตลาดย่าโม )

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสืบแบU Sequencing Batch Reactor, SBR ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน